74430 - Κράμα αρμονίας

Ν. Λυγερός

Όταν τα είχε ανακαλύψει
με αυτόν τον τρόπο
το πρώτο πράγμα
που σκέφτηκε
ήταν πώς να τα πιάσει
πώς να τα σφίξει
για να νιώσει
πόσο τρυφερά
και πόσο δυνατά ήταν
ταυτόχρονα
αφού αποτελούσαν
και αυτά
κράμα αρμονίας.
Αυτή η πηγαία ανάγκη
εξελίχθηκε
με την πάροδο του χρόνου
αλλά δεν ήξερε
πώς να εκφραστεί
χωρίς υπέρβαση.