74434 - Η επόμενη μνήμη

Ν. Λυγερός

Για να μη χαθεί
το ανθρώπινο κάρβουνο
έπρεπε να σταθεροποιηθεί
με την πολύτιμη λάκα
αλλιώς η δημιουργία του
θα ήταν μόνο θυσία.
Και δεν το ήθελε.
Η θέλησή της η θεμελιακή
ήταν η διατήρηση του έργου
και όχι μόνο η παραγωγή.
Αυτό σκέφτηκε
κι ήθελε το ανάλογο
χωρίς όμως να είναι
πιεστική.
Υπολόγισε ότι θα θυμόταν
την άλλη πράξη
κι έκανε μία ελεύθερη
παραγγελία
γι’ αυτό χάρηκε
όταν είδε το κρύσταλλο.