74440 - Η  αφιέρωση

Ν. Λυγερός

Η  αφιέρωση
αποτελούσε
τη συνέχεια
της υπογραφής
που είχε
κάθε γνήσιο
βιβλίο
αλλά
τώρα
το ύφασμα
ήθελε
να πιει
την πολύτιμη
ουσία
για να ζήσει
η νοημοσύνη
μέσα
στη μνημοσύνη
για τους αιώνες
των αιώνων.