74449 - Το Μαρόκο

Ν. Λυγερός

Το Μαρόκο
ήταν στο κέντρο
των συζητήσεων
γιατί είναι
μία μεγάλη
χώρα
της Μεσογείου
που βρίσκεται
στη διαγώνιο
της Ελλάδας
και γι’ αυτό
θα χρειαστεί
αγώνες
από όλους μας
για να γίνει
λειτουργική
η ομαδικότητα
της συμμαχίας
που είχαμε
αναπτύξει.