74450 - Οι πιέσεις

Ν. Λυγερός

Οι πιέσεις
που γίνονται
πάνω στις χώρες
για να αλλάξουν
εξωτερική
πολιτική
είναι
πολλαπλές
και ο τομέας
της ενέργειας
είναι πάντα
κυρίαρχος
σε θέματα
επιρροής
έτσι
πρέπει
να είμαστε
σε ετοιμότητα
για την αντιμετώπισή τους.