74453 - Την ομάδα

Ν. Λυγερός

Την ομάδα
πρέπει
να την επιλέγεις
σύμφωνα
με τον στόχο
και την αποστολή
έτσι ώστε
να είναι
η πιο αποτελεσματική
για την υλοποίηση
του έργου
την ώρα
της ανάγκης
αφού
το παράθυρο
είναι
πάντα
μικρό
εντός
του Χρόνου.