74471 - Το γαλάζιο

Ν. Λυγερός

Το γαλάζιο
της ψυχής σου
φαίνεται
πέρα
του λευκού
του σώματός σου
λες κι ήταν
ήδη στο μέσα
από την αρχή
χωρίς
ποτέ
να το αντιληφθείς
λόγω έλλειψης
συνείδησης
των αρχικών
αξιών
που είχαν
παραμείνει
διαχρονικές.