74480 - Ο απολογισμός

Ν. Λυγερός

Ο απολογισμός
της Ανθρωπότητας
έγινε στο τραπέζι
το στρόγγυλο
όπως ήταν
το αναμενόμενο
για όσους
πάλευαν
για τα δικαιώματά της
χωρίς να ξέρουν
απαραίτητα
πόσο έχουν
προχωρήσει
στον τομέα
της υλοποίησής τους
σε πρακτικό
επίπεδο
σε διάφορες
χώρες.