74492 - Καστέλι Σαντορίνης

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Είμαστε πάνω στο Καστέλι, πιο πάνω από τον Πύργο, βλέπουμε τη Σαντορίνη στον άξονα και αυτό μας επιτρέπει να δούμε μία προοπτική εξωτερική και να καταλάβουμε ότι στην πραγματικότητα το αξιοθαύμαστο στη Σαντορίνη είναι ότι το κέντρο είναι θάλασσα και μας επιτρέπει να δούμε διαφορετικά όλη τη ζωή μας και καταλαβαίνουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο ότι η ψυχή μας είναι στο κέντρο και εδώ στη Σαντορίνη μπορούμε να δούμε την ψυχή του νησιού και όχι μόνο το κορμί.