74494 - Η ανάλυση

Ν. Λυγερός

Η ανάλυση
των δεδομένων
της Σαντορίνης
αποδεικνύει
πόσο πολύτιμο
ήταν το συνέδριο
που άγγιξε
τόσους ανθρώπους
από τόσες χώρες
διαφορετικές
με τόσες ιδέες
και προσλαμβάνουσες
που είναι ανεξάρτητες
λόγω κουλτούρας
και αυτό έγινε
επειδή η οργάνωση
άντεξε
όλες τις αντίξοες συνθήκες
για να δημιουργήσει
ένα κοινό έργο.