74495 - Στην Αθήνα

Ν. Λυγερός

Στην Αθήνα
βρεθήκαμε
με τους Μαθητές
για να χαρούμε
τα νέα δεδομένα
που είχε
δημιουργήσει
η Σαντορίνη
με την παγκοσμιότητά της
και την εμβέλειά της
έτσι χαρήκαμε
και μεταχαρήκαμε
για την ανταπόκριση
των ξένων
που μόνο αδιάφοροι
δεν ήταν
όταν άκουσαν
για την ουσία
της ζωής.