74496 - Κάθε στιγμή

Ν. Λυγερός

Κάθε στιγμή
που μοιραστήκαμε
μαζί με τους ξένους
από όλο τον κόσμο
ήταν δημιουργία
χαράς και μεταχαράς
με ανθρώπους
που αναζητούσαν
την αλήθεια
και πέρα
των ορίων
όχι μόνο
των εργασιών τους
αλλά και της ίδιας
της ζωής τους
έτσι ο συντονισμός
δεν ήταν μόνο
αποτελεσματικός
αλλά και βαθύς.