74498 - Ξεπερνάμε

Ν. Λυγερός

Ξεπερνάμε
πολλά τοπικά
προβλήματα
όταν ασχολούμαστε
με ολικά
προβλήματα
γιατί η ουσία τους
αλλάζει
τα δεδομένα
και την ερμηνεία
των φαινομένων
που νομίζουμε
ότι είναι
αρχικές συνθήκες
ενώ αποτελούν
επιπτώσεις
άλλων αποφάσεων
και κατά συνέπεια
συνέχεια.