74503 - Στον χώρο

Ν. Λυγερός

Στον χώρο
που επιλέξαμε
να πάμε
φέραμε
μαζί μας
τον Χρόνο
για να δούμε
τα πράγματα
πολυκυκλικά
και πέρα
των ορίων
της κλασικής
εποχής
για να φανεί
το ίχνος
των αιώνων
που αναγνώριζε
το Καστέλι
του Πύργου.