74505 - Με την ταινία

Ν. Λυγερός

Με την ταινία
μπορείς
να χτίσεις
κλειδιά
που επιτρέπουν
στον κώδικα
να μεταφέρει
μνημοσύνη
εντός της λήθης
δίχως ποτέ
να χαθεί
γιατί είναι
ικανός
να αντέξει
τις πολλαπλές
επιθέσεις
της βαρβαρότητας
κατά των στοιχείων
της Ανθρωπότητας.