74508 - Οι απαντήσεις μας

Ν. Λυγερός

Οι απαντήσεις μας
στις προκλήσεις
πρέπει να είναι
αποτρεπτικές
έτσι ώστε
να μην προσπαθήσει
ο εχθρός μας
να εκμεταλλευτεί
την κατάσταση
προς όφελός του
πιστεύοντας
ότι δεν θα υπάρχει
κανένα κόστος
στην επιχείρηση
που θα επιλέξει
να κάνει
λόγω
εκλογών.