74510 - Ενσωματώνουμε

Ν. Λυγερός

Ενσωματώνουμε
πληροφορίες
μέσα στον λόγο μας
που μας έρχονται
από τους άλλους
αλλά αντί
να προσπαθούμε
να βρούμε
τεχνητές
αποκλίσεις
δημιουργούμε
ένα πλαίσιο
το οποίο
επιτρέπει
τη δράση
σε πολλαπλό
επίπεδο
για το μέλλον.