74512 - Η ανάγνωση

Ν. Λυγερός

Η ανάγνωση
χωρίς
κατανόηση
είναι απλώς
ένα πέρασμα
που δεν αφήνει
κανένα ίχνος
γιατί λειτουργείς
ως μουσαμάς
και όχι ως καμβάς
που θα δεχτεί
έναν πίνακα
με βάθος
για να ζήσει
τα επόμενα
βήματα
μέσα
στον Χρόνο.