74521 - Με τα ίχνη

Ν. Λυγερός

Με τα ίχνη
του παρελθόντος
που άλλοι
προσπάθησαν
να σβήσουν
χτίζουμε
το μέλλον
που πρέπει
να θεμελιωθεί
για να είναι
ανθεκτικό
στις επιθέσεις
που θα δεχτεί
από τη λήθη
και τη βαρβαρότητα.
Γι’ αυτό χρειάζεται
κάθε ανάδειξη
μία στρατηγική.