74523 - Η ικανότητα

Ν. Λυγερός

Η ικανότητα
να προσαρμόζεσαι
σε νέα δεδομένα
δεν είναι
τόσο ισχυρή
όσο η πλαστικότητα
που μπορεί
να πλάσει
λόγω ουσίας
νέα αρχεία
του Χρόνου
για να ζήσει
η συνέχεια
με την ανακατασκευή
του παρελθόντος
που παράγει
μνήμη μέλλοντος.