74525 - Το τυπογραφείο

Ν. Λυγερός

Το τυπογραφείο
του παρελθόντος
είχε αρχίσει
να παράγει
πανέμορφα
τετράδια
για να υποστηρίζουν
το έργο
με τρόπο
ενισχυτικό
αφού μεταφέρει
πολιτισμό.