74526 - Ο πολιτισμός

Ν. Λυγερός

Ο πολιτισμός
μπορεί
να υποστηρίζει
τον αγώνα
αρκεί
να νιώθει
ότι είναι
προστατευμένος
σε περίπτωση
ανάγκης
την ώρα
της κρίσης.