74528 - Η ανάλυση

Ν. Λυγερός

Η ανάλυση
παλαιότερων
δεδομένων
σου δίνει
ένα υπόβαθρο
για να δεις
το μέλλον
από πριν
όταν όλοι κοιτούν
μόνο το παρόν.