74529 - Τα βαθιά δεδομένα

Ν. Λυγερός

Τα βαθιά δεδομένα
εμπλουτίζουν
τη βαθιά ιστορία
διότι όσοι
προσπάθησαν
να τα αποκρύψουν
για να περάσουν
την ιδεολογία τους
απογυμνώνονται
όταν ενεργοποιούνται.