74530 - Αν στα αρχεία του Λευκού Οίκου

Ν. Λυγερός

Αν στα αρχεία
του Λευκού Οίκου
για την περίοδο
1973-1976
σε 200 σελίδες
βλέπεις
150 φορές
τη λέξη
Soviet
είναι μάλλον
γιατί εκείνη
την εποχή
δεν ήταν μόνο
ένας ανεξάρτητος
παράγοντας
αλλά ένας ενεργός
λόγω κυριαρχίας
του παιγνίου.