74535 - ΑΟΖ και Κυπριακή Υψηλή Στρατηγική. (Dessin)

Ν. Λυγερός