74777 - Η σπατάλη χρόνου

Ν. Λυγερός

Η σπατάλη χρόνου
δεν είναι μόνο
ανεπίτρεπτη
αλλά και πράξη
βαρβαρότητας
αφού εξαιτίας της
δεν υποστηρίζεις
το έργο
της Ανθρωπότητας
και του Χρόνου.