74785 - Στην Τουρκία

Ν. Λυγερός

Στην Τουρκία
μπορεί να λες
πάρα πολλά
στους δικούς σου
αλλά είναι
άλλο
να λες τα ίδια
στην Ισπανία
και μπροστά
στο NATO.