74787 - Χριστιανή

Ν. Λυγερός

Χριστιανή
είσαι μόνο
αν αγαπάς
το σώμα
και το πνεύμα
αλλιώς
είσαι απλώς
δογματική
και τίποτα
περισσότερο.