74893 - Η συμμετοχή

Ν. Λυγερός

Η συμμετοχή
στο συνολικό
έργο
της Ανθρωπότητας
μπορεί να γίνει
με κάθε τρόπο
αρκεί βέβαια
να μην υπάρχει
κοινωνικό
εμπόδιο.