75001 - Η μεταχαρά

Ν. Λυγερός

Η μεταχαρά
απαιτεί
έργο
αφού χρειάζεται
πρώτα η ύπαρξη
της χαράς
για να γίνει
η αρχική πράξη
που θα έχει
ανάδραση.