75002 - Η χαρά

Ν. Λυγερός

Η χαρά
όταν προκαλεί
μεταχαρά
αρχίζει
να ζει
εντός
της πολυκυκλικότητας
μετά τον πρώτο
κύκλο της
στην εξέλιξη.