75006 - Το αμφίδρομο

Ν. Λυγερός

Το αμφίδρομο
είναι
απαραίτητο
για να ζήσει
η μεταχαρά
πάνω
στη σχέση
αυτό
μην το ξεχνάς.