75008 - Η υποχρεωτική ευτυχία

Ν. Λυγερός

Η υποχρεωτική ευτυχία
είναι χαρακτηριστική
των δικτατοριών
που καταπατούν
τους ανθρώπους
για το καλό τους
υποτίθεται
αλλά αυτό
το ορίζει
το καθεστώς.