75009 - Όταν υπάρχει

Ν. Λυγερός

Όταν υπάρχει
δυνατότητα
διάρκειας
πρέπει να υπάρχει
και υπευθυνότητα
για τη διάσωση
του έργου
που είναι
επίσημα
πολύτιμο.