75011 - Σκέψου από τώρα

Ν. Λυγερός

Σκέψου από τώρα
τον κίνδυνο
των πυρκαγιών
και να είσαι
σε ετοιμότητα
διότι ήδη
το καλοκαίρι
βρίσκεται
σε εξέλιξη.