75052 - Η συνεννόηση

Ν. Λυγερός

Η συνεννόηση
δεν είναι δεδομένη
γιατί πάντα απαιτεί
μεγάλη προσπάθεια
και για τους δύο
φαντάσου λοιπόν
να είναι περισσότεροι
και να πρέπει
να ζήσει η σύνθεση
των προσεγγίσεων
για να επιτευχθεί
ένα στρατηγικό μείγμα
που φαίνεται
τουλάχιστον αρχικά
απίθανο
λόγω των δεδομένων.