75054 - Η παρερμηνεία

Ν. Λυγερός

Η παρερμηνεία
των γεγονότων
είναι κλασικό
φαινόμενο
που δεν πρέπει
να σε ξαφνιάζει
αφού έχει
σχέση με τη νοημοσύνη.
Το πρόβλημα
που δυσκολεύει
τις σχέσεις
είναι πάντα
πώς να προβλέψεις
τις ερμηνείες
ανθρώπων
που δεν ξέρουν.