75055 - Ο κόσμος του 1980

Ν. Λυγερός

Όταν βλέπεις
πάνω σε χάρτη
ποια ήταν
η ισορροπία
δυνάμεων
το 1980
συνειδητοποιείς
πόσο έχουμε
προχωρήσει
χάρη
στις στρατηγικές
υπερβάσεις.
Γι’ αυτό μετά
από σαράντα χρόνια
να εκτιμάς
την κατάσταση
που βρισκόμαστε.