75059 - Το ενεργειακό

Ν. Λυγερός

Το ενεργειακό
είναι κριτήριο
για την επίλυση
του Κυπριακού
αλλά δεν φτάνει
από μόνο του
διότι χρειάζεται
υποστήριξη
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
και υπερστήριξη
του NATO
για να υπάρξει
ανθεκτική
υλοποίηση
και μέλλον.