75060 - Όσοι πίστευαν

Ν. Λυγερός

Όσοι πίστευαν
τόσα χρόνια
στη θρησκεία
του κομμουνισμού
έχουν όλο
και περισσότερα
προβλήματα
για να δικαιολογήσουν
την θέση τους
γιατί βλέπουν
με τα ίδια τους
τα μάτια
το μέγεθος
της βαρβαρότητας
αυτής
της ιδεολογίας
που μισεί
την Ανθρωπότητα.