75061 - Ένα σύστημα

Ν. Λυγερός

Ένα σύστημα
που θεωρήθηκε
αθάνατο
κατέρρευσε
όχι μόνο
από τις πιέσεις
του ανταγωνισμού
αλλά και δομικά
από την ίδια
τη σαβούρα του
που μισούσε
ακόμα
και τους ίδιους
τους πολίτες του
γιατί ήθελε
να διαχειρίζεται
και να ελέγχει
σκλάβους.