75062 - Η αποκατάσταση

Ν. Λυγερός

Η αποκατάσταση
της μνήμης
των Ελλήνων
που καταδικάστηκαν
από τις Σοβιετικές αρχές
πρέπει να γίνει
με τον πιο επίσημο τρόπο
γιατί δεν είναι
μόνο θέμα
της Ρωσίας
αλλά και της Ελλάδας
για να καταλάβουν
επιτέλους
και οι δικοί μας
τη βαρβαρότητα
αυτής της ιδεολογίας
ενάντια του Ελληνισμού.