75063 - Με το όργανο

Ν. Λυγερός

Με το όργανο
του Bach
ανακαλύπτεις
και την ουσία
των παρτιτούρων
αφού ήδη
η αρχή
σου δείχνει
τις δομές
που θέλει
να έχει
μέσα του
για να εκφράσει
τη βαθιά του
σκέψη
και εντός
της εκκλησίας.