75064 - Η ανάλυση

Ν. Λυγερός

Η ανάλυση
των δεδομένων
της πραγματικότητας
δεν επαρκούν
αν δεν έχεις
ιστορικό υπόβαθρο
και στρατηγικό
όραμα.
Διότι
καμία αλυσίδα
του Markov
δεν μπορεί
να μοντελοποιήσει
την πολυπλοκότητα
του κόσμου
εντός του Χρόνου.