75066 - Ο συνδυασμός

Ν. Λυγερός

Ο συνδυασμός
των νουβελών
ξεπερνά
την απλή
συλλογή
κειμένων
γιατί έχουν
μεταξύ τους
μια βαθύτερη
σχέση
μεταξύ τους
που αγγίζει
ακόμα
και τον δεσμό
όταν έχεις
στον νου σου
το φιλοσοφικό
υπόβαθρο.