75069 - Όταν θεωρείς

Ν. Λυγερός

Όταν θεωρείς
ότι κάτι είναι
ανέφικτο
και κάνεις
άλλη επιλογή
να σιγουρεύεσαι
αν η πρώτη
εκτίμηση
δεν είναι
απλώς
χωρίς βάση
αλλιώς
κι η επιλογή σου
αποτελεί
εκφυλισμό
κι όχι θέση.