75071 - Πάνω

Ν. Λυγερός

Πάνω
από την Ιταλία
βλέπεις
το μέγεθος
της ακτής
και καταλαβαίνεις
την τεράστια
σημασία της
για τη γεωστρατηγική
αυτού του Ἐθνους
που αντιλαμβάνεται
γραμμικἀ
και διπλά
τη γη του
ανάμεσα
σε θάλασσες.