75072 - Τα νησιά

Ν. Λυγερός

Τα νησιά
της Μεσογείου
αν είναι
ευρωπαϊκά
δεν είναι τυχαία
αφού έχουν
ένα ιστορικό
και ναυτικό
υπόβαθρο
που ξεπερνά
τις άλλες
προσεγγίσεις
που περιορίζονται
στην ἐννοια
της ξηράς
χωρίς να δίνουν
σημασία
στην ουσία.