75073 - Είναι εκστρατεία

Ν. Λυγερός

Είναι εκστρατεία
που γίνεται
στα κατεχόμενα
με τις συνεχόμενες
αποστολές
της ομάδας
γιατί σιγά σιγά
γίνεται
η αποκατάσταση
κι αλλάζει
η ίδια
η κατάσταση
αφού οι πράξεις
αφήνουν
ίχνος
που γίνεται
μονοπάτι
ελευθερίας.